Obavijest o obradi osobnih podataka

Sukladno odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih relevantnih propisa koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj obavještavamo Vas da će podaci koje navedete prilikom prijave za zaposlenje biti registrirani u našoj bazi podataka te će se obrađivati ručno i automatizirano.

Društvo Infosistem d.d. prikuplja osobne podatke kandidata za zaposlenje (u nastavku: ispitanik). Podaci se prikupljaju isključivo za potrebe selekcijskog postupka i procesa zapošljavanja, u obliku životopisa, te se pohranjuju u bazu podataka u vlasništvu društva Infosistem d.d., sukladno priloženoj strukturi osobnih podataka. Struktura i sadržaj prikupljenih osobnih podataka ovisi o formatu i priloženim podacima samog ispitanika.

Društvo Infosistem d.d. podatke ispitanika ne daje na procesiranje trećoj strani niti ih iznosi u bilo kojem obliku izvan Republike Hrvatske. Svim ispitanicima jamčimo stupanj zaštite podataka u skladu sa normom informacijske sigurnosti ISO 27001:2013, sukladno interno definiranim dokumentima zaštite informacija i sustava. Društvo Infosistem d.d. će sve prijave za zaposlenje koje zaprimi obrađivati u skladu sa gore navedenim aktima.

Vaše osobne podatke pohranjujemo na period od godinu dana, nakon čega će isti biti izbrisani ukoliko ih ne ažurirate po primitku obavijesti o isteku perioda za koji ste nam dali privolu za obradu Vaših podataka.

U svakom trenutku imate pravo uskratiti danu privolu za obradu osobnih podataka, putem sljedeće poveznice.

U slučaju da ste suglasni da društvo Infosistem d.d. zadrži Vaše osobne podatke u bazi podataka kandidata za zaposlenje, ljubazno Vas molimo da prijavi za zaposlenje priložite popunjenu i potpisanu privolu sa sljedeće poveznice.

O svim pravima i obavezama društva Infosistem d.d. kao voditelja obrade osobnih podataka i Vas kao ispitanika možete se dodatno informirati na stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka na: http://azop.hr/info-servis/detaljnije/opca-uredba-o-zastiti-podataka-gdpr.

Za ostvarivanje svih svojih prava kao ispitanika molimo da nas kontaktirate putem forme sa sljedeće poveznice.

U slučaju bilo kakvih nepravilnosti vezanih uz obradu i korištenje Vaših osobnih podataka, molimo da nas kontaktirate na gdpr@infosistem.hr prilaganjem obrasca sa svim potrebnim detaljima sa sljedeće poveznice ili broj telefona +385 1 6500 111 ili poštom na Infosistem d.d., Savska opatovina 36, HR-10090 Zagreb.

Društvo Infosistem d.d. u svakom trenutku zadržava:

  • Pravo na uskratu prava ispitanika u slučaju pretjeranih ili neopravdanih zahtjeva

Pravo na razumnu naplatu administrativnih troškova.

Javite nam se

Želite saznati više o našim rješenjima i uslugama ili vam treba pomoć s IT izazovima?