Reference

Kroz dugogodišnje iskustvo stekli smo povjerenje preko 150  tvrtki iz svih grana industrije kroz usluge izrade aplikacija, modernizacije i/ili održavanja komunikacijske infrastrukture te obnovom hardverske i softverske opreme. Kao najbitnije reference ističemo korisnike poput Nove Kreditne Banke Maribor, HŽ infrastrukture d.o.o., Opće bolnice Varaždin i Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Reference:

Financijske institucije

 • Nova kreditna banka Maribor
 • OTP banka d.d. Hrvatska
 • Sberbank d.d. Hrvatska
 • Mercury Processing Services International d.o.o.
 • Triglav osiguranje d.d.

Gradovi i županije

 • Vukovarsko – srijemska županija
 • Grad Zagreb
 • Grad Pula
 • Grad Rijeka
 • Grad Osijek
 • Grad Slavonski Brod

Vodovodi

 • Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Zagreb
 • Vodovod d.o.o. Zadar
 • Vodovod i odvodnja Cetinske Krajine d.o.o.
 • Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik
 • Vodovod Pula d.o.o.

Zdravstvo

 • Klinički bolnički centar Split
 • Klinika za dječje bolesti Zagreb
 • Klinički bolnički centar Rijeka
 • Županijska bolnica Čakovec
 • Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod
 • Opća bolnica Varaždin

Ostalo

 • Hrvatske autoceste d.o.o.
 • Hrvatske ceste d.o.o.
 • Hrvatska lutrija d.o.o.
 • HŽ infrastruktura d.o.o.
 • INA d.d.
 • Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o.
 • Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.
 • VINDIJA d.d. Varaždin
 • Petrokemija d.d.
 • BT SOLUTIONS  Ltd.
 • Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.
 • Čakovečki mlinovi d.d.
 • Odvjetničko društvo Hanžeković & Partneri d.o.o.
 • HZMO – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • HZZO – Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Javite nam se

Želite saznati više o našim rješenjima i uslugama ili vam treba pomoć s IT izazovima?