Reportsystem – modul financijskog kontrolinga

Infosistem razvija modularnu aplikaciju koja će omogućiti bankama značajno bolje sagledavanje vlastitog poslovanja na način da će moći donositi brže i bolje odluke.

 

Svrha modula financijskog kontrolinga aplikacije Reportsystem je brzina internog izvješćivanja te jasan i direktan uvid u financijsku poziciju banke u istom trenutku kada to vidi i HNB, te na način kako to gleda HNB.

Aplikacija koristi zadnje  izvještajne slogove  koji se nalaze u HNB-u, te nudi jasan i cjelovit pregled menadžmentu banke u kojem se smjeru kreću financijski tijekovi banke.

Prikazani podaci za najnoviji datum koriste vrijednosti zadnjih slogova izvješća koji se nalaze u HNB-u. Podaci koji se prikazuju za bilo koje prethodno razdoblje odgovaraju slogovima aktualnim za to razdoblje. Obuhvat podataka odnosi se na tekuću i prethodne tri godine.

Menadžment banke može u sučelju odabrati različite datume za  koje se pripremaju financijski izvještaji i iz aplikacije dobiti prikaz po svim dimenzijama sloga.

Različiti sektori (Retail, Corporate, Risk, Financije, itd.) mogu odmah dobiti svoje podatke i svoje pozicije te nije potreban dodatan rad Reportinga ili Kontrolinga, slanje izvješća i gubitak vremena po različitim Excel bazama.

Značajke modula financijskog kontrolinga aplikacije Reportsystem:

  • Bilanca banke je potpuno vidljiva s više strana i može se pretraživati (segmenti, valute, valutna klauzula, vrsta potraživanja/vrsta obveze, rizična skupina, županije itd.) te ju je moguće brzo raščlanjivati po velikom broju faktora i ekstrahirati u pdf, Excel ili neki drugi format. Aplikacija je interaktivna i ima mogućnost odabira velikog broja faktora .
  • Ročna struktura bilance se može pretraživati po različitim vremenskim nizovima preostalog dospijeća, vrstama segmenata, valutama, rizičnim skupinama, proizvodima itd., te vrlo brzo pojedini sektor može vidjeti koja razilaženja ima između aktive i pasive po najnižim razinama sloga. Podaci su interaktivni i vrlo brzo se mogu ekstrahirati u tražene formate. Sektori mogu upravljati preostalom ročnosti, likvidnosti svojih dijelova na ukupnim razinama i na razini svake pojedine valute te odmah uspoređivati sa drugim datumima, a sve u par sekundi.
  • Dospjela nenaplaćena potraživanja metode I i metode II po HNB su vidljiva na dvije zasebne nadzorne ploče po svim dimenzijama sloga. Sektori posebno mogu vidjeti svaki svoja potraživanja, vremenske dimenzije, ročnosti, vrste proizvoda, čime kvalitetno mogu pripremiti upravljanje portfeljem u svojoj domeni te buduće ciljeve.
  • NPL sučelje vrlo jasno i detaljno prikazuje NPL/PL po segmentima i drugim osnovama te svaki segment banke može brzo donositi odluke upravljanja portfeljem.
  • Svi KPI koji su aktualni za bankarsko poslovanje se nalaze na posebnoj nadzornoj ploči, te se kroz nju vrlo lako kreće u povijest KPI koji su ključni za poslovanje banke. Svaki menadžer povlači svoje podatke u aplikaciji te su svi neovisni, procesno brži te troše manje vremena.
  • RDG je posebno rastavljen po pozicijama i svim elementima koje nudi izvještajni RA slog. Menadžer ili analitičar pretražuje elemente sloga te brzo dobiva jasne podatke.
  • Prosječne kamatne stope segmenata na ukupnoj razini te na nivou svake valute, odnosno valutne klauzule nalaze se u posebnom sučelju. Banka vrlo brzo vidi koja je razina prosječnih kamatnih stopa po segmentima, valutama te različitoj vremenskoj dimenziji.

Reportsystem sadrži  i niz predeterminiranih izvješća, a dodatno je moguće ugovoriti i dodavanje dodatnih izvješća sukladnih specifičnim potrebama banke.

Zatraži DEMO

Javite nam se

Želite saznati više o našim rješenjima i uslugama ili vam treba pomoć s IT izazovima?