Vijesti

Upravljanje nekretninama

Rješenje omogućuje integrirano vođenje jedinstvene baze podataka o nekretninama te pruža uvid u opseg i strukturu imovine u vlasništvu grada/županije. Olakšava nadzor nad stanjem imovine što uvelike pomaže u postizanju …

Javite nam se

Želite saznati više o našim rješenjima i uslugama ili vam treba pomoć s IT izazovima?