Vijesti

Reportsystem – modul financijskog kontrolinga

Infosistem razvija modularnu aplikaciju koja će omogućiti bankama značajno bolje sagledavanje vlastitog poslovanja na način da će moći donositi brže i bolje odluke.

Video prikaz aplikacije

Reportsystem – modul financijskog kontrolinga

Reportsystem je web aplikacija koja vizualizira podatke statističkog i bonitetnog izvješćivanja koje svaka banka registrirana u Republici Hrvatskoj dostavlja regulatoru bankarskog tržišta (Hrvatska narodna banka) u predefiniranim vremenskim intervalima.

Glavni cilj Reportsystem aplikacije je podržati banku u području financijskog kontrolinga na brz, precizan i konzistentan način.

Osnovne prednosti Reportsystema

 • Izjednačuje neusklađenosti između metodologija internog i eksternog izvješćivanja u Banci.
 • Brzina izrade izvještaja za MIS (Management Information System) -> menadžment dobiva izvješća u isto vrijeme kada HNB dobiva podatke (nema vremenskog odmaka).
 • Višestruko smanjenje troškova = poboljšanje operativne dobiti.
 • Pruža isti pogled menadžmentu Banke na izvještajne podatke na način kako ih vidi nadzor Hrvatske narodne banke i posljedično nadzor ECB-a.

Aplikativno rješenje preuzima strukturirane podatke izvještajnih slogova i uvozi ih u vlastitu bazu podataka te ih prezentira na nadzornim pločama (dashboards):

 • Ključni pokazatelji poslovanja banke (za različite datume)
 • Račun dobiti i gubitka (po tipu klijenta, vremenskom intervalu, valuti, rizičnosti, portfelju)
 • Bilanca banke (po datumu, po tipu klijenta, valuti, rizičnosti, instrumentu, vrsti iznosa, ročnosti)
 • Aktiva (ukupna i po zaposlenom)
 • Neprihodonosni krediti (NPL)
 • Dospjela potraživanja (na datum, ukupna, po tipu klijenta, prema vrsti potraživanja, proizvodu, valuti)
 • Kamatni prihodi (po tipu klijenta, vremenskom intervalu, valuti, rizičnosti, portfelju)
 • Krediti (po tipu klijenta, vremenskom intervalu, vrsti kredita, valuti, županiji)
 • Depoziti (po tipu klijenta, vremenskom intervalu, vrsti depozita, valuti, županiji)
 • Pokrivenost kredita depozitima (za vremenski interval, po tipu klijenta, valuti)
 • RoAA/RoAE (po vremenskom intervalu i kvartalno)
 • Restrukturirani plasmani
 • Prosječna kamatna stopa (samo A rizičnost, cijeli portfelj, po datumu, tipu komitenta, valuti, županiji)

Reportsystem aplikativno rješenje instalira se na lokaciji IT infrastrukture banke te može koristiti vlastiti sustav prava pristupa ili se može povezati s postojećim sustavom pristupa koji postoji kod korisnika. Pri tome naglašavamo da aplikativno rješenje nije u direktnoj korelaciji sa bilo kojom aplikacijom unutar IT sustava banke.

Osnovne značajke

 • Web aplikacija
 • Vizualizacija podataka na interaktivnim sučeljima
 • Predeterminirana izvješća za management banke
 • Izvoz prikazanih podataka i grafova (xls, cvs, pdf, img)
 • Responzivan web dizajn
 • Višejezičnost

Saznaj više

Zatraži DEMO

Javite nam se

Želite saznati više o našim rješenjima i uslugama ili vam treba pomoć s IT izazovima?