Rješenja
Infosistemovi vrhunski alati omogućuju maksimalnu zaštitu informacijskih sustava i podataka i uvelike pomažu pri usklađivanju s najnovijim uredbama i direktivama, te daju odgovor na izazove u segmentu kibernetičke sigurnosti.

Mikrosegmentacija

Najinovativnije svjetsko rješenje na području informacijske sigurnosti- Unisys Stealth! Riječ je o jedinstvenoj sigurnosnoj tehnologiji koja povećava zaštićenost podataka, pojednostavljuje upravljanje i smanjuje ovisnost o fizičkoj infrastrukturi. Sigurnost ne podrazumijeva …

Biometrija

Potreba za uključivanjem sigurnosnih protokola koji omogućuju precizno utvrđivanje identiteta korisnika informacijskih sustava bez narušavanja korisničkog iskustva u današnje doba postaje sve veća. Biometrija je informacijski protokolni sustav temeljen na …

Prediktivna analitika

Rješenje kojim predviđamo i detektiramo nedostatke sigurnosnih sustava u realnom vremenu i na svim uređajima koje koristi organizacija, nakon čega slijedi definiranje procedura i mjera kojima će se sustav što …

Single Sign-On

Jedan korisnički login za pristup različitim aplikacijama! Sustavom Single Sign-On omogućujemo iznimno brz i siguran login na sve aplikacije kojima se pojedini korisnik koristi u svakodnevnom radu. Nudimo mogućnost korisničke …

Infosistem ima dugogodišnju ekspertizu u pružanju usluga u financijskom sektoru s proizvodima koji podržavaju visoke zahtjeve svih poslovnih procesa u financijskim institucijama .

Naplata potraživanja

Rješenje sveobuhvatno pokriva pravne i fizičke osobe za sve rizične proizvode kroz sve faze potraživanja od isplate/dospijeća do otpisa/prodaje, uključujući i predviđanje rizika, ranu i kasnu naplatu te sudske procese. …

Omnichannel digitalno bankarstvo

Omnichannel digitalno bankarstvo usluga je koja je postala nezaobilazna u današnjem okruženju. Infosistem nudi vrhunsku omnichannel bankarsku platformu – kompletno integrirano omnichannel digitalno rješenje s aplikacijama koje omogućuju kontinuirano i …

ePotpis

Uvođenje elektroničkog potpisivanja dokumenata osim skraćenja radnog procesa i uštede na papiru pridonosi i smanjenju broja zloupotreba i pogrešaka. Sveobuhvatno rješenje za uvođenje elektroničkog potpisa u bilo koji poslovni proces …

Core banking sustav

Integrirano, modularno, skalabilno i fleksibilno rješenje koje podržava sve aktivnosti banke, uključujući trezorske poslove, rad poslovnica, kreditiranje, poslove vezane uz derivate i vrijednosne papire. Sustav pruža potpunu podršku za back-office …

Rješenje za poslovnice

Jedan od velikih izazova koji se postavlja pred banke je upravljanje podacima iz različitih sustava, dok se u isto vrijeme očekuje točna i konzistentna informacija u bilo kojoj aplikaciji na …

Osnovu Infosistemovih rješenja za zdravstveni sektor čini modularno ERP rješenje koje omogućuje upravljanje svim segmentima poslovanja pojedine zdravstvene institucije, uz koje posebno ističemo naše specifične sustave za upravljanje bolničkom prehranom i dijetetičkim metodama.

ERP specijaliziran za zdravstveni sektor

Rješenje za upravljanje svim segmentima poslovanja bolnice – od dnevnih knjigovodstveno-računovodstvenih izvješća, preko financijskih analiza poslovanja do praćenja ugovaranja i upravljanja ljudskim resursima. Uključuje modul medicinsko fakturiranje, koji obuhvaća složen …

Prehrana

Naš informacijski sustav omogućuje cjelovito upravljanje poslovima prehrane u bolnicama, klinikama i ostalim zdravstvenim ustanovama. Rješenje se od 2010. godine koristi i u istraživačko-edukativne svrhe na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu …

Specijalizirana rješenja za pojedine procese u javnom sektoru koja omogućuju aplikativnu podršku za organiziranje u kratkom roku te brz odgovor na kriznu situaciju i zaštitu ugroženog stanovništva i javne imovine; transparentnost rezultata upravljanja gradom; upravljanje javnom imovinom na cijelom području.

Civilna zaštita

U svim kriznim situacijama koje izazivaju ugrozu civilnog stanovništva prioritet je uvijek brza i kvalitetna reakcija u što kraćem roku. Na jednom mjestu objedinjene su nužne informacije vezane uz ljude …

Upravljanje komunikacijom

Odgovori unutar zakonskog roka, unificirani i upravljani kroz jedan komunikacijski kanal, neovisno o izvornom kanalu kojim stižu! Rješenje olakšava upravljanje komunikacijom s javnosti, medijima, građanima ili poslovnim partnerima. Aplikacija među …

Pametni gradovi

Rješenje gradskoj upravi omogućuje praćenje razvoja grada i uspješnosti u realizaciji gradskih projekata te potiče brže i kvalitetnije donošenje odluka i lakše određivanje prioriteta. Pomoću više od 200 indikatora transparentno …

Upravljanje nekretninama

Rješenje omogućuje integrirano vođenje jedinstvene baze podataka o nekretninama te pruža uvid u opseg i strukturu imovine u vlasništvu grada/županije. Olakšava nadzor nad stanjem imovine što uvelike pomaže u postizanju …

Svaki poslovni segment ima svoja pravila i svoje zahtjeve. Infosistem je svoju pozornost usmjerio na vodovodna i cestovna poduzeća, kojima nudimo specifična rješenja koja su razvijena u suradnji sa stručnjacima iz struke i daju odgovor na pitanje optimizacije vaših poslovnih procesa.

ERP specijaliziran za vodovode

Fleksibilno i modularno rješenje koje prati cijeli životni ciklus potrošača u vodoopskrbnom sustavu: od ugovaranja i izvedbe priključka, očitanja brojila, obračuna faktura, praćenja potrošnje, praćenja naplate računa, opominjanja i utuživanja …

Upravljanje terenskim radom

Rješenje omogućuje praćenje i upravljanje terenskim radom djelatnika i prikupljanje podatka te uvid u podatke u stvarnom vremenu. Omogućeno je prihvaćanje geografskih karata i plana obilazaka, navigacija do određene lokacije, …

Rješenja za cestovni promet

ERP specijaliziran za ceste i autoceste Infosistemov sustav osigurat će i ispuniti sve što vam je potrebno za redovno poslovanje jer pokriva poslovno-informacijski dio (sve financijsko-računovodstvene funkcije i logistiku), upravljačko-tehnički …

Uz rješenja za pojedine poslovne segmente, ističemo i rješenja koja su primjenjiva na sve sektore i sve veličine tvrtki, a olakšavaju provedbu redovnih poslovnih procesa i omogućuju efikasnije upravljanje poslovnim resursima.

Naplata potraživanja

Rješenje sveobuhvatno pokriva pravne i fizičke osobe za sve rizične proizvode kroz sve faze potraživanja od isplate/dospijeća do otpisa/prodaje, uključujući i predviđanje rizika, ranu i kasnu naplatu te sudske procese. …

Sustav upravljanja dokumentacijom

Sustav upravljanja dokumentacijom omogućuje praćenje cijelog životnog ciklusa određenog dokumenta – od izrade ili zaprimanja dokumenta, određivanja pravila kolanja dokumenta i kontrole procesa, provjeravanja i ovjeravanja dokumenta (uvođenje digitalnog potpisa) …

Elektronička arhiva

Elektronička arhiva omogućuje pohranu velikog broja digitalnih dokumenata bilo kojeg formata (Word, Excel, PDF, Jpeg, CAD…) u središnji repozitorij. Iz središnjeg repozitorija s pravom pristupa određenoj grupi dokumenata možete pregledavati …

Upravljanje komunikacijom

Odgovori unutar zakonskog roka, unificirani i upravljani kroz jedan komunikacijski kanal, neovisno o izvornom kanalu kojim stižu! Rješenje olakšava upravljanje komunikacijom s javnosti, medijima, građanima ili poslovnim partnerima. Aplikacija među …

ePotpis

Uvođenje elektroničkog potpisivanja dokumenata osim skraćenja radnog procesa i uštede na papiru pridonosi i smanjenju broja zloupotreba i pogrešaka. Sveobuhvatno rješenje za uvođenje elektroničkog potpisa u bilo koji poslovni proces …

Upravljanje terenskim radom

Rješenje omogućuje praćenje i upravljanje terenskim radom djelatnika i prikupljanje podatka te uvid u podatke u stvarnom vremenu. Omogućeno je prihvaćanje geografskih karata i plana obilazaka, navigacija do određene lokacije, …

Upravljanje kapitalnim investicijama

Konfigurabilno renomirano rješenje za upravljanje kapitalnim projektima! Rješenje je osmišljeno kako bi olakšalo upravljanje kapitalnim projektima, omogućilo promptno reagiranje na potencijalne zastoje u izvršenju pojedinih faza projekta te osiguralo upravljanje …

ERP

Poslovno-informacijski sustav razvijen u Infosistemu namijenjen je poduzećima različitih veličina i djelatnosti. Otvoren je, prilagodljiv i omogućuje nadogradnju posebnih funkcionalnosti koje su baš vama potrebne. U skladu je sa zakonskim …

Inventura

Pomoću ovog rješenja možete upravljati osnovnim sredstvima i sitnim inventarom na dnevnoj bazi te pratiti cijeli životni ciklus opreme – uvođenje u rad dodjelom QR koda, praćenje izmjena, servisa i …

Javite nam se

Želite saznati više o našim rješenjima i uslugama ili vam treba pomoć s IT izazovima?