Core banking sustav

Integrirano, modularno, skalabilno i fleksibilno rješenje koje podržava sve aktivnosti banke, uključujući trezorske poslove, rad poslovnica, kreditiranje, poslove vezane uz derivate i vrijednosne papire.

Sustav pruža potpunu podršku za back-office obradu podržavajući kompletno poslovanje sa stanovništvom, privatno bankarstvo ili korporativno/investicijsko bankarstvo, uključujući i komercijalno bankarstvo i sindicirano kreditiranje.

Može se koristiti i kao SAAS (Software as a Service) model, s pristupom aplikaciji putem web servisa.

Svojim karakteristikama i funkcionalnošću rješenje podržava poslovne procese u svim vrstama banaka i financijskih organizacija.

Javite nam se

Želite saznati više o našim rješenjima i uslugama ili vam treba pomoć s IT izazovima?